ДОГОВІР-ОФЕРТА № 1

на надання інформаційно-консультаційних послуг

м Харків « 03 » _липня_ 2017 р

 

«ВЕБЛАЙН ПРОМОУШЕН» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, іменоване в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, яке є платником єдиного податку за ставкою згідно з Податковим кодексом України, не є платником ПДВ, в особі директора Кравченко Віталія Володимировича, що діє на підставі Статуту, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання інформаційно-консультаційні послуги в рамках Конференції «Ukraine Digital Conference»( Українська Діджитал Конференція), для чого публікує даний Договір-оферту (далі по тексту - Договір).

Та пропонує, укласти даний Договір через сайт http://digitalconf.com.ua, на нижчевикладених умовах. Оферта є публічною і відповідно до ст.ст. 633, 641 ЦК України її умови однакові для всіх замовників, беззастережне прийняття цих умов (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даної Оферти Замовником і Виконавцем, а Договір автоматично вважається укладеним.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець за допомогою Сайту надає можливість замовлення та оплати в рамках Конференції «Ukraine Digital Conference»( Українська Діджитал Конференція) (далі Конференція) інформаційно-консультаційні послуги, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

- Місце надання послуг (проведення Конференції): Україна, м. Харків, проспект Незалежності, 2. «Харків Палас Прем’єр Готель» (Premier Palace Hotel Kharkiv)

- Дата надання Послуг (проведення Конференції): 19 жовтня 2017 р.

1.2. Якість послуг, що надаються відповідно до цього Договору має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до послуг подібного виду.

1.3. ЗАМОВНИКОМ вважається особа, яка погодилася з умовами цього договору, замовила і оплатила вартість замовлення в рамках Конференції інформаційно-консультаційні послуг в рамках Конференції .

1.4. Погоджуючись з умовами Договору, ЗАМОВНИК підтверджує свою правоздатність та дієздатність, в тому числі досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього в результаті укладення Договору.

1.5. Ухвалення (акцепт) даного Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі-оферті.

1.6. Даний Договір вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.7. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 

2. ПРАВИЛА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права і обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

- Виконавець зобов'язується забезпечити участь Замовника в Конференції в складі його представників (далі - учасники) в кількості осіб передбаченою оплатою, і надати Замовнику послуги в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

- Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання цього договору, залишаючись при цьому відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за якість наданих послуг.

- Виконавець має право змінити терміни надання послуг в односторонньому порядку, попередивши Замовника, не пізніше ніж за три дні до дати, зазначеної в п.1.1. цього Договору.


 

2.2. Права і обов'язки ЗАМОВНИКА:

- ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ВИКОНАВЦЮ послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

-ЗАМОВНИК зобов'язується дотримуватися умов цього Договору, вказувати при реєстрації достовірні особисті дані.

-ЗАМОВНИК має право: вимагати від ВИКОНАВЦЯ виконання умов цього Договору.

2.3 По завершенню надання послуг за цим договором Виконавець складає в двох примірниках акт про надані послуги, підписує зазначені примірники акту зі свого боку з додатком друку і передає уповноваженому представнику Замовника для їх підписання.

Замовник протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Виконавця акту про надані послуги підписує надані акти.

Якщо протягом 5 робочих днів з дня отримання акту про надані послуги від ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК не заявить письмових претензій за строками та якістю надання послуг, послуги вважаються наданими Виконавцем своєчасно і належної якості та прийнятими ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі, а акти підписаними.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг за цим договором становить, вартість квітка передоплати. з розрахунку вартості участі одного представника.

 3.2. ЗАМОВНИК оплачує Виконавцю вартість послуг, що надаються за цим Договором, виходячи з кількості заявлених учасників, на умовах 100% передплати згідно виставленого Виконавцем рахунку-фактури протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його виставлення Виконавцем, або використовуючи систему Еквайрінга (liqpay) на сайті Виконавця http://digitalconf.com.ua, в національній валюті України.

3.3. Фактом оплати Замовника є зарахування відповідних коштів на рахунок Виконавця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Будь-які спори і розбіжності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо сторони не досягнуть згоди, вони підлягають розгляду в суді згідно чинного законодавства України.

4.3. У разі ненадання послуг з вини ВИКОНАВЦЯ за даним Договором Виконавець зобов'язується повернути Замовнику всю суму передоплати, отриману від Замовника за даним Договором, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Замовника відповідного письмового вимоги.

4.4. Неявка учасників Замовника на місце надання послуг не є підставою для повернення суми попередньої оплати. В такому випадку послуги вважаються наданими Виконавцем в повному обсязі і належної якості.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Ухвалюючи цей Договір, ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ добровільне дозвіл на збір, обробку, зберігання і використання персональних даних з метою співпраці виконання умов цього Договору, ведення бухгалтерського обліку ВИКОНАВЦЯ, врегулювання інших питань, які виникають або можуть виникнути в зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, а також на включення такої інформації в спеціальні бази даних, ВИКОНАВЦЯ.

5.2. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, яка відноситься до ЗАМОВНИКА як до суб'єкта персональних даних, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, будь-які інші відомості про ЗАМОВНИКА, які будуть їм надані.

Зміст прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ЗАМОВНИКУ відомі та зрозумілі. Про включення даних в бази даних ЗАМОВНИК повідомлений.


 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВЕБЛАЙН ПРОМОУШЕН», скорочено ТОВ «Веблайн Промоушен»

ЄДРПОУ: 40619971,

Юридична адреса: 610001, м. Харків, провулок Байкальський, буд. 2.

тел.: +38 063 285 2485 ,

Банковські реквізити:

Поточний рахунок UAH: 26006052233569
відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533